Instalace/odinstalace

V této části je popsán postup instalace a také nastavení prvního uživatele.

Instalace/odinstalace