Instalace

Aby bylo možné tuto aplikaci používat, je třeba nejdříve dokončit instalaci. Postupujte podle následujících instalačních pokynů.

 

Pokyny:

1. Po vložení disku CD Acer Bio Protection se spustí instalační program (pokud se instalační program nespustí automaticky, poklepejte na soubor Setup.exe na disku CD).
2. Pokračujte v instalaci podle zobrazených pokynů. Po dokončení instalace budete vyzváni, abyste restartovali počítač. Zvolte možnost Restart the computer now (Restartovat počítač) a klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete instalaci.
3. Po restartování počítače se na hlavním panelu systému zobrazí ikona Acer Bio Protection. Klepněte na tuto ikonu a zvolte položku System Wizard (Průvodce systémem). Zobrazí se uvítací obrazovka průvodce System Wizard. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další).

Acer Bio Protection 002 Instalace     

4. Budete vyzváni, abyste zadali uživatelské heslo systému Windows. Pokud již máte heslo, zadejte jej a klepněte na tlačítko Next (Další).

Acer Bio Protection 004.zoom60 Instalace

Pokud nemáte nastavené heslo, budete vyzváni, abyste jej nastavili.

Acer Bio Protection 005.zoom60 Instalace

 

Poznámka:

Heslo, které zde zadáte, se stane vaším heslem systému Windows. Příští přihlášení do systému Windows můžete provést přejetím prstu přes snímač nebo ručním zadáním hesla.

       

Uživatelé operačního systému Windows XP budou mít možnost vybrat, zda se mají používat funkce Úvodní obrazovka a Rychlé přepínání uživatelů.

5. Budete vyzváni, abyste zapsali váš otisk prstu. Klepnutím na blikající prst proveďte zápis otisku prstu. Musíte zapsat alespoň jeden a maximálně 10 otisků prstů. Při zápisu postupujte podle zobrazených pokynů. Podrobné pokyny pro zápis otisku prstu viz část Managing Acer Bio Protection – Fingerprint Management tohoto dokumentu.

Po zápisu vašeho otisku prstu (nebo prstů) klepněte na tlačítko Next (Další).

6. Po zápisu otisku prstu budete vyzváni, abyste nastavili PBA (Pre-Boot Authentication). Nejdříve budete vyzváni, abyste nastavili heslo správce a uživatelské heslo systému BIOS. Tato hesla se používají jako záložní metoda ověřování pro PBA.

Vyberte prsty, které chcete použít pro PBA, a klepněte na tlačítko Next (Další). Podrobné pokyny pro nastavení PBA viz část Managing Acer Bio Protection – Computer Protection Management tohoto dokumentu.

 

Poznámka:

Každý uživatel může pro PBA vybrat maximálně dva prsty.

       

7. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete průvodce System Wizard. Blahopřejeme! Software Acer Bio Protection je připraven k používání.

 

 

Instalace