FingerLaunch

FingerLaunch umožňuje spouštět vaše oblíbené aplikace a webové servery pouhým přejetím prstu přes snímač. Můžete rovněž spouštět vaše položky Password Bank a provádět automatické přihlášení po spuštění webového serveru nebo aplikace. Pokyny pro přepínání do režimu FingerLaunch viz část Správa Acer Bio Protection – FingerNav Management. Informace o nastavení Acer FingerLaunch viz části Managing Acer Bio Protection FingerLaunch Management a Using Acer Bio Protection Password Bank v tomto dokumentu.

 

Pokyny:

1. Přejeďte prstem nastaveným pro Acer FingerLaunch přes snímač. V levé horní části obrazovky se zobrazí stavová ikona výsledku.

Acer Bio Protection 044 same%20in%20multi language FingerLaunch

Úspěch

 

Acer Bio Protection 045 same%20in%20multi language FingerLaunch

Neúspěch

 

Acer Bio Protection 046 same%20in%20multi language FingerLaunch

Špatný obraz otisku prstu

       

       

2. Tato položka se automaticky spustí po úspěšném ověření.

 

 

FingerLaunch