Ověření

Dialogové okno Ověření je základní nástroj pro ověřování identity. Toto dialogové okno s výzvou se zobrazuje v několika případech včetně získávání přístupu k System Settings, přihlašování k webovým serverům a aplikacím prostřednictvím Password Bank atd.

 

1. Po zobrazení tohoto dialogového okna přejeďte jedním ze zapsaných prstů přes snímač. Vaše zapsané prsty jsou označeny zeleně.

Acer Bio Protection 038.zoom60 Ověření

2. V případě úspěšného ověření se zobrazí zelený kroužek.

Acer Bio Protection 039.zoom60 Ověření

3. V případě neúspěšného ověření se zobrazí červený křížek.

Acer Bio Protection 040.zoom60 Ověření

Ověření