Nastavení Password Bank pro webový server/aplikaci

Pokyny:

1. Aktivujte funkci Password Bank v System Settings Password Bank Management.
2. Otevřete webový server/aplikaci nebo umístění v síti, které vyžaduje ověření a ke kterému se chcete přihlásit.
3. Zadejte do políček uživatelské jméno a heslo a přihlaste se jako obvykle. Zobrazí se dialogové okno Password Bank (Banka hesel).
4. Podle potřeby můžete upravit název v textovém poli.
5. Klepnutím na tlačítko Enroll (Zapsat) uložte nebo klepnutím na tlačítko Set up FingerLaunch (Nastavit FingerLaunch) přiřaďte tuto položku Password Bank prstu pro nastavení Acer FingerLaunch.

 

Poznámka:

Položku Password Bank umístění v síti nelze nastavit pro Acer FingerLaunch.

 

 

Nastavení Password Bank pro webový server/aplikaci