Používání Password Bank

Pokyny:

1. Otevřete webový server/aplikaci nebo umístění v síti, které jste zaregistrovali v Password Bank.
2. Automaticky se zobrazí okno Ověření.
3. Přejetím prstu přes snímač budete automaticky přihlášeni.
4. Chcete-li zaregistrovat další sadu informací o účtu pro stejný webový server/aplikaci, po zobrazení okna Ověření klepněte na tlačítko Storno. Podle pokynů uvedených v části Nastavení Password Bank pro webový server/aplikaci zapište novou položku Password Bank.
5. Při příští návštěvě webového serveru nebo při příštím spuštění aplikace, pro kterou jsou zaregistrovány dvě nebo více sad Password Bank, budete vyzváni, abyste zvolili sadu položky Password Bank, která se má použít po ověření.

 

Používání Password Bank