(Volitelné) FingerNav

V režimu FingerNav lze snímač otisků prstů používat k navigaci v prohlížečích a v dokumentech. Pokyny pro přepínání do režimu FingerLaunch a pro nastavení parametrů viz část Správa Acer Bio Protection – FingerNav Management.

 

Pokyny:

1. Otevřete oblíbený webový server nebo dokument.
2. Aktivujte okno dokumentu/webového serveru, ve kterém chcete pracovat.
3. Posouváním prstu svisle nebo vodorovně po snímači otisků prstů se bude zobrazení posouvat nahoru a dolů nebo vlevo a vpravo.
4. Chcete-li posouvat zobrazení průběžně, posuňte prst po snímači nahoru nebo dolů a potom prst stiskněte a podržte na snímači. Zobrazení v okně se bude průběžně posouvat, dokud nesejmete prst ze snímače.

 

Poznámka:

Když se setkáte s událostí ověření, bude funkce posouvání dočasně přerušena, protože snímač bude čekat na přejetí prstem.

(Volitelné) FingerNav