(Volitelné) My Launch

Otevřete přizpůsobenou verzi programu Internet Explorer, která umožňuje uživateli vytvořit bezpečnou kolekci Oblíbené.

 

Pokyny:

1. Přiřaďte My Launch k prstu jako položku FingerLaunch na stránce pro správu FingerLaunch.
2. Zatímco se nacházíte v režimu FingerLaunch, přejeďte prstem My Launch přes snímač. Spustí se program Internet Explorer. V tomto konkrétním okně IE můžete vytvořit a přistupovat ke kolekci bezpečných položek Oblíbené stejně, jako v normálním okně IE.

 

(Volitelné) My Launch