(Volitelné) My Music

Přehrávat hudební soubory v určené složce.

 

Pokyny:

1. Přiřaďte My Music k prstu jako položku FingerLaunch na stránce pro správu FingerLaunch.
2. Zatímco se nacházíte v režimu FingerLaunch, přejeďte prstem My Music přes snímač. Přehrávač médií začne přehrávat hudbu v určené složce.

 

(Volitelné) My Music