(Volitelné) Pre-Boot Authentication (PBA)

Tato funkce poskytuje zvláštní vrstvu ochrany počítače. Spustit počítač mohou pouze uživatelé se zapsanými otisky prstů.

 

Poznámka:

Pokud jste dosud nenastavili PBA, učiňte tak podle pokynů v části Správa Acer Bio Protection – Computer Protection Management v tomto dokumentu.

 

Pokyny:

1. Zapněte počítač. Během spouštění systému BIOS se zobrazí obrazovka PBA.
2. Přejeďte prstem PBA přes snímač. Spouštění operačního systému v počítači bude pokračovat.
3. Pokud jste v Computer Protection Management aktivovali možnost Přihlásit k systému Windows po PBA, operační systém Windows provede po spuštění přihlášení.

 

(Volitelné) Pre-Boot Authentication (PBA)