(Volitelné) My Launch

Můžete přejmenovat nebo odstranit Oblíbené v programu IE vytvořené pomocí My Launch.

 

Pokyny:

1. Chcete-li přejmenovat, klepněte na odkaz na webovou stránku nebo klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Přejmenovat.
2. Chcete-li odstranit, klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte příkaz Odstranit.

(Volitelné) My Launch