(Volitelné) Pre-Boot Authentication (PBA)

V této části můžete nastavit PBA pro ochranu vašeho počítače na úrovni systému BIOS.

 

Pokyny:

1. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku Computer Protection Management. Přejděte na kartu PBA.

Acer Bio Protection 026.zoom60 (Volitelné) Pre Boot Authentication (PBA)

2. Chcete-li aktivovat PBA, zaškrtněte políčko Aktivovat PBA (Pre-Boot Authentication). Budou aktivována zaškrtávací políčka nad zapsanými prsty.
3. Pokud jste nenastavili BIOS Supervisor Password a User Password, budete vyzváni, abyste tato hesla nastavili. Zadejte požadované heslo a klepněte na tlačítko Next (Další).
4. Zaškrtněte políčka nad zapsanými prsty, které chcete použít pro PBA.
5. Klepnutím na tlačítko OK nebo Apply (Použít) uložte nastavení.

 

Poznámka:

Každý uživatel může přiřadit k PBA maximálně dva prsty.

 

6. Chcete-li odstranit prsty PBA, zrušte zaškrtnutí políčka.

 

Poznámka:

Je-li aktivována volba PBA, nebude možné zrušit zaškrtnutí posledního prstu PBA. Odstranění otisků prstů PBA NEZNAMENÁ odstranění zapsaného otisku prstu.

 

 

7. Chcete-li odstranit otisky prstů PBA PRO VŠECHNY UŽIVATELE v počítači, klepněte na tlačítko Odstranit. Funkce PBA bude automaticky deaktivována. Budete vyzváni, abyste zadali heslo BIOS Supervisor Password.
8. Chcete-li, aby se systém automaticky přihlásil k systému Windows se stejným otiskem prstu po PBA, zaškrtněte políčko Přihlásit k systému Windows po PBA.

 

 

(Volitelné) Pre-Boot Authentication (PBA)