Přidání nové položky Acer FingerLaunch

Existuje několik metod přiřazení položky Acer FingerLaunch k prstu.

Metoda 1:

Pokyny:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné políčko nad zapsaným prstem a zvolte příkaz Add (Přidat).
2. Zobrazí se okno Add (Přidat). Zvolte některou ze stávajících položek Password Bank nebo vyhledejte soubor, zástupce nebo spustitelný soubor.
3. Klepnutím na tlačítko OK dokončete nastavení.

 

Poznámka:

Klepnete-li na nezapsaný prst, budete vyzváni, abyste jej zapsali. Můžete zahájit nebo přerušit zápis.

 

Metoda 2:

Pokyny:

1. Přetáhněte některou ze stávajících položek z Quick-Launch Area do prázdného políčka nad zapsaným prstem.

 

Poznámka:

1. Předdefinovanou událost Single Event z Quick-Launch Area nemůže uživatel upravit ani přidat.
2. Pro jeden prst lze nastavit jednu položku Single Event Finger Launch.

 

Metoda 3:

Pokyny:

1. Přetáhněte soubor, zástupce nebo spustitelný soubor z pracovní plochy nebo z Průzkumníka do prázdného políčka nad zapsaným prstem..

 

Poznámka:

1. Pokud je přetahovaná položka z oblasti Single Event Quick-Launch Area, nebudou ostatní dvě prázdná políčka v horní části prstu k dispozici.
2. Do nezapsaného prstu nelze přetáhnout položku.

Přidání nové položky Acer FingerLaunch