Úpravy položky Acer FingerLaunch

Můžete provádět úpravy stávající položky Acer FingerLaunch.

 

Upravování položky Acer FingerLaunch:

Pokyny:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na políčko s přiřazenou položkou Acer FingerLaunch a zvolte příkaz Modify (Upravit).
2. Zobrazí se okno Modify (Upravit). Zvolte některou ze stávajících položek Password Bank nebo vyhledejte soubor, zástupce nebo spustitelný soubor.
3. Klepnutím na tlačítko OK zaktualizujte nastavení.

 

Přejmenování položky Acer FingerLaunch:

Pokyny:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na políčko s přiřazenou položkou Acer FingerLaunch nebo na některou položku v Quick – Launch Area a zvolte příkaz Přejmenovat.
2. Zadejte požadovaný název a klepněte na tlačítko OK.

Úpravy položky Acer FingerLaunch