Zápis nového otisku prstu

Pokyny:

1. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku Fingerprint Management.
2. Klepnutím vyberte některý z blikajících prstů.

Acer Bio Protection 012.zoom60 Zápis nového otisku prstu

3. Zobrazí se šest políček pro záznam otisků prstů; prst, jehož záznam chcete provést, bude označen žlutě. Postupně přejeďte prsty přes snímač. Pokud systém zjistí špatný vzorek otisku prstu, budete vyzváni, abyste znovu přejeli prstem přes snímač.

Acer Bio Protection 013.zoom60 Zápis nového otisku prstu

4. Výše uvedený postup bude několikrát opakován, dokud systém nezaznamená dostatečné množství informací o aktuálním otisku prstu. Záznam bude dokončen a jeho výsledek bude označen velkou ikonou vpravo.

Acer Bio Protection 014.zoom60 Zápis nového otisku prstu

5. Dojde-li během zápisu k chybě, budete upozorněni červeným křížkem a budete vyzváni, abyste zápis zopakovali.

Acer Bio Protection 015.zoom60 Zápis nového otisku prstu

6. Dokončete zápis klepnutím na tlačítko OK nebo zopakujte výše uvedený postup zápisu s jiným prstem.
7. Zápis můžete také přerušit klepnutím na tlačítko Acer Bio Protection 016 Zápis nového otisku prstu .
8. Pokud nevíte jak používat snímač otisků prstů, klepnutím na tlačítko Acer Bio Protection 017 Zápis nového otisku prstu zobrazíte krátký výukový program.

 

Zápis nového otisku prstu