General Settings

Stránka General Settings obsahuje různá nastavení aplikace.

 

Pokyny:

1. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku General Settings.

Acer Bio Protection 037.zoom60 General Settings

2. Zaškrtnutím políčka Zobrazit ikonu na hlavním panelu systému se zobrazí ikona na hlavním panelu systému (toto nastavení je aktivováno jako výchozí). Zrušením zaškrtnutí bude ikona skryta.
3. Zaškrtnutím políčka Povolit zvukové efekty ověřování zapnete zvuky během ověřování (toto nastavení je aktivováno jako výchozí). Zrušením zaškrtnutí vypnete zvuk.
4. Zaškrtnutím políčka Aktivovat Password Bank aktivujete funkci Password Bank. Zrušením zaškrtnutí funkci deaktivujete.

 

Poznámka:

Po deaktivaci funkce Password Bank nebude k dispozici zaškrtávací políčko Zobrazit výzvu k uložení hesla. Password Bank nebude zobrazovat výzvu k automatickému přihlášení nebo k ukládání hesel.

 

5. Chcete-li, aby funkce Password Bank nadále zobrazovala výzvy k ověření, zaškrtněte políčko Povolit automatické přihlašování k webovým serverům zaregistrovaným v Password Bank. Password Bank bude nadále zobrazovat výzvy k ověření pro automatické přihlášení při opakované návštěvě zapsaného webového server/aplikace.
6. Klepnutím na tlačítko OK nebo Apply (Použít) uložte nastavení.

 

General Settings