Odstranění položky Password Bank

Operating Procedures:

Pokyny:

1. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku Password Bank Management. Zobrazí se seznam všech položek Password Bank, které jste zaregistrovali.        
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete odstranit, a zvolte příkaz Odstranit.
3. Klepnutím na tlačítko OK nebo Apply (Použít) uložte nastavení.

 

Odstranění položky Password Bank