Restore

Funkce Restore umožňuje obnovit položky Password Bank, které jste v minulosti zazálohovali.

 

Pokyny:

1. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku Password Bank Management.
2. Klepnutím na tlačítko Obnova otevřete dialogové okno Obnova.

Acer Bio Protection 036.zoom60 Restore

3. Potvrďte umístění záložního souboru. Chcete-li vyhledat umístění, klepněte na tlačítko …
4. Do pole Heslo zadejte heslo zálohy.
5. Pokud jste heslo zapomněli, klepnutím na tlačítko Nápověda pro heslo zobrazte nápovědu.
6. Klepnutím na tlačítko Obnovit proveďte obnovu.

 

Restore