Úpravy položky Password Bank

Přejmenování položky Password Bank:

Pokyny:

1. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku Password Bank Management. Zobrazí se seznam všech položek Password Bank, které jste zaregistrovali.
2. Klepněte pravým tlačítkem na položku a volbou příkazu Rename (Přejmenovat) proveďte úpravy.

 

 

Upravování položky Password Bank:

Pokyny:

3. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku Password Bank Management. Zobrazí se seznam všech položek Password Bank, které jste zaregistrovali.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na některou položku a zvolte příkaz Obsah. Zobrazí se dialogové okno Password Bank.
5. Zobrazí se informace o vašem účtu včetně polí s uživatelským jménem a heslem pro tuto položku Password Bank. Chcete-li vstupní pole upravit, klepněte na tlačítko Úpravy. Chcete-li uložit nastavení, klepněte na tlačítko OK. Chcete-li zrušit změny, klepněte na tlačítko Cancel (Storno).

 

Poznámka:

Po klepnutí na tlačítko Úpravy bude zobrazeno heslo pro upravení. Postupujte opatrně.

 

6. Stisknutím tlačítka Launch (Spustit) spusťte webový server/aplikaci pro test, zda jsou informace o účtu správné.

 

 

Úpravy položky Password Bank