Reminder

Reminder je funkce rychlého přístupu, která zobrazuje vaše aktuální nastavení Acer FingerLaunch. Z této části můžete přímo spouštět položky a také přistupovat k System Settings.

 

Pokyny:

1. Otevřete Reminder pomocí Acer FingerLaunch (pokud neznáte postup viz část Používání Acer Bio Protection – Acer FingerLaunch tohoto dokumentu).

Acer Bio Protection 049.zoom60 Reminder

2. Můžete přímo spouštět položky Acer FingerLaunch klepáním na ikony nad prsty nebo v seznamu položek vpravo.
3. Klepnutím na tlačítko System Settings (Nastavení systému) otevřete System Settings.

 

Reminder