System Settings

System Settings je nástroj pro centrální správu, který umožňuje ovládat chování všech funkcí Acer Bio Protection. V této části jsou uvedeny pokyny pro správu zapsaných otisků prstů, položek Acer FingerLaunch, pokyny pro úpravy položek Password Bank, pokyny pro jemné ladění nastavení Acer FingerNav a pokyny pro nastavení otisků prstů pro Pre-Boot Authentication (PBA).

 

Pokyny:

Okno System Settings lze otevřít ze tří umístění:

1. Klepněte na ikonu na hlavním panelu a zvolte položku System Settings (Nastavení systému).
2. Z umístění Start/Programy/Acer/Bio Protection/System Settings.
3. Otevřete Reminder a klepněte na tlačítko Nastavení systému.

 

Poznámka:

Aby bylo možné otevřít nástroj System Settings bude vyjma možnosti číslo 3 třeba provést ověření otiskem prstu. Po otevření nástroje System Settings jsou všechny položky ikony na hlavním panelu deaktivovány vyjma položky O aplikaci.

 

System Settings