(Volitelné) FingerNav Management

Acer FingerNav umožňuje uživatelům přepínat mezi režimy FingerLaunch a FingerNav a upravovat nastavení pro FingerNav.

 

Pokyny:

1. Otevřete nástroj System Settings a přejděte na stránku FingerNav Management.
2. Vyberte možnost Switch to FingerNav Mode (Přepnout do režimu FingerNav). Tím budou aktivovány níže uvedené volby.

Acer Bio Protection 048.zoom60 (Volitelné) FingerNav Management

 

Poznámka:

Režimy FingerLaunch a FingerNav můžete rovněž přepínat z ikony na hlavním panelu nebo stisknutím klávesové zkratky. Klávesová zkratka nefunguje, když je otevřený nástroj System Settings.

 

3. Pomocí posuvníku můžete upravit citlivost. Klepnutím na tlačítko Výchozí obnovíte výchozí nastavení citlivosti.
4. Klepnutím na tlačítko Test můžete provést test citlivosti. Kurzor bude zaměřen na pole se seznamem vpravo. Přejetím prstem přes snímač vyzkoušejte posouvání.

 

Poznámka:

Po stisknutí tlačítka Test bude použito vaše nastavení citlivosti.

 

5. Chcete-li upravit klávesovou zkratku pro přepínání režimů FingerLaunch a FingerNav, zvolte vlastní kombinaci kláves v dolní části obrazovky.

 

(Volitelné) FingerNav Management