(Volitelné) My Music

Prostřednictvím FingerLaunch můžete spustit přehrávání hudby přejetím prstu přes snímač. Zde můžete nastavit složku s vaší hudbou.

 

Pokyny:

1. Přejděte na složku, která obsahuje vaše hudební soubory.
2. Klepnutím na tlačítko „Přiřadit“ otevřete FingerLaunch. Potom můžete přetáhnout ikonu My Music z Quick-Launch Area na některý prst.

 

(Volitelné) My Music