FingerLaunch

Med FingerLaunch kan du starte dine foretrukne programmer og websteder med et enkelt fingeraftryk. Du kan også starte Password Bank punkter for at foretage automatisk log-ind efter start af websted eller programmel. Se afsnittet Styring af Acer Bio Protection – FingerNav Management vedrørende, hvordan der skiftes til FingerLaunch tilstand. Vedrørende installation af Acer FingerLaunch, Læs nærmere i afsnittene Managing Acer Bio Protection FingerLaunch Management og Using Acer Bio Protection Password Bank.

 

Handlingsprocedurer:

1. Brug altid Acer FingerLaunch. En statusikon øverst til venstre på skærmen viser resultatet.

       Acer Bio Protection 044 same%20in%20multi language FingerLaunch

       Lykkedes

       Acer Bio Protection 045 same%20in%20multi language FingerLaunch

       Mislykkedes

       Acer Bio Protection 046 same%20in%20multi language FingerLaunch

       Dårligt fingeraftryksbillede

2. Funktionen starter automatisk, hvis handlingen lykkes.

 

 

FingerLaunch