Installation/afinstallation

Dette afsnit beskriver, hvordan programmet installeres og indstilles første gang, det anvendes.

Installation/afinstallation