Registrering af nyt fingeraftryk

Handlingsprocedurer:

1. Åbn System Settings og gå til Fingerprint Management siden.
2. Vælg en blinkende finger ved at klikke på den.
3. Du ser seks fingeraftryk-overførselsbokse. Fingeren, du skal registrere, er markeret med gult. Anbring dine fingre på sensoren en for en. Hvis systemet registrerer et dårligt fingeraftryk, bedes du om at prøve igen.

       Acer Bio Protection 013.zoom60 Registrering af nyt fingeraftryk

4. Ovennænvte proces gentages, indtil systemet har overført tilstrækkeligt med karakteristika i forbindelse med det pågældende fingeraftryk. Registreringsprocessen afsluttes, og resultatet angives, med den store ikon til højre.

       Acer Bio Protection 014.zoom60 Registrering af nyt fingeraftryk

5. Hvis fingeraftryksprocessen ikke lykkes, bliver du gjort opmærksom på med et rødt kryds og bedt om at gentage processen.

       Acer Bio Protection 015.zoom60 Registrering af nyt fingeraftryk

6. Afslut registreringen ved at klikke på OK (OK) eller gentag ovennævnte proces for at registrere en ny finger.
7. Registreringsprocessen kan afbrydes ved at klikke på  Acer Bio Protection 016 Registrering af nyt fingeraftryk .
8. Hvis du ikke føler dig fortrolig med brugen af fingeraftrykssensoren, kan du klikke på Acer Bio Protection 017 Registrering af nyt fingeraftryk og se en kort instruktionsvideo.

 

Registrering af nyt fingeraftryk