Sletning af et registreret fingeraftryk

Handlingsprocedurer:

1. Åbn System Settings og gå til Fingerprint Management siden.
2. Anbring musemarkøren på en registreret finger (markeret med en grøn cirkel).

3.   Der fremkommer en markør med dette udseende Acer Bio Protection 018 Sletning af et registreret fingeraftryk. Placer markøren oven på fingrene og klik. Tryk OK for at bekræfte det.

       Acer Bio Protection 019.zoom60 Sletning af et registreret fingeraftryk

4. Gentag ovennævnte proces, hvis du også ønsker at slette andre fingre. Klik på OK (OK) eller Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

 

Bemærk:

Når en tilknyttet finger slettes, slettes ethvert element i Acer FingerLaunch, der er forbundet med denne finger. Hvis PBA er aktiveret, kan den sidste tilbageværende PBA-finger ikke slettes.

 

 

Sletning af et registreret fingeraftryk