(Valgfrit) FingerNav Management

Med Acer FingerNav kan du skifte mellem FingerLaunch tilstand og FingerNav tilstand og justere FingerNav‘s indstillinger.

 

Handlingsprocedurer:

1. Åbn System Settings og gå til FingerNav Management.
2. Vælg tilstanden Switch to FingerNav. Derved aktiveres nedenstående valgmuligheder.

       Acer Bio Protection 048.zoom60 (Valgfrit) FingerNav Management

 

Bemærk:

Du kan også skifte mellem FingerLaunch og FingerNav tilstand fra aktivitetsfeltikonen eller ved at trykke på hurtigtasten. Hurtigtasten virker ikke, når System Settings er åben.

 

3. Du kan indstille følsomheden ved hjælp af skydebjælken. Klik på Default (Standard) for at tilbagestille følsomhedsindstillingerne.
4. Afprøv indstillingen af følsomheden ved at klikke på knappen Test. Markøren fokuserer på listeboks til højre. Stryg sensoren for at prøve, om den ruller.

 

Bemærk:

Følsomhedsindstillingen vil gælde, efter at du har trykket på Test.

 

5. For at modificere hurtigtastgen til skift mellem FingerLaunch og FingerNav tilstandene, skal du vælge hurtigtastkombination nederst på skærmen.

 

(Valgfrit) FingerNav Management