(Προαιρετικό)  FingerNav Management

Το Acer FingerNav επιτρέπει στον χρήστη να εναλλάσσει μεταξύ της λειτουργίας FingerLaunch και της λειτουργίας FingerNav και να κάνει τις ρυθμίσεις για το FingerNav.

 

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε το System Settings και μεταβείτε στη σελίδα FingerNav Management.
2. Επιλέξτε το Switch to FingerNav Mode (Μετάβαση σε λειτουργία FingerNav).. Αυτό θα ενεργοποιήσει τις παρακάτω επιλογές.

       Acer Bio Protection 048.zoom60 (Προαιρετικό)  FingerNav Management

 

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FingerLaunch και FingerNav από το εικονίδιο της γραμμής λειτουργιών ή πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης. Το πλήκτρο συντόμευσης δεν θα λειτουργήσει όταν είναι ανοικτό το System Settings.

 

3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία από τη γραμμή ρύθμισης. Κάντε κλικ στο κουμπί Default (Προκαθορισμένο) για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ευαισθησίας.
4. Για να δοκιμάσετε τη ρύθμιση ευαισθησίας, κάντε κλικ στο κουμπί Test (Δοκιμή). Ο δρομέας θα εστιάσει στο πλαίσιο λίστας στα δεξιά. Περάστε το δάκτυλο στον αισθητήρα για να δοκιμάσετε την κύλιση.

 

Σημείωση:

Η ρύθμιση της ευαισθησίας θα εφαρμοστεί αφού πατήσετε το κουμπί Test (Δοκιμή).

 

5. Για να τροποποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FingerLaunch και FingerNav επιλέξτε το συνδυασμό πλήκτρου συντόμευσης στο κάτω μέρος της οθόνης.

 

(Προαιρετικό) FingerNav Management