Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης των Windows

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στα Windows. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για σύνδεση στα Windows μαζί με το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

 

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε το System Settings και μεταβείτε στη σελίδα Computer Protection Management. Μεταβείτε στην καρτέλα Windows logon (σύνδεση στα Windows).

       Acer Bio Protection 025.zoom60 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης των Windows

2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Computer password (κωδικός πρόσβασης Υπολογιστή)
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Enter new password (Εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης).
4. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Confirm password (Επιβεβαίωση κωδικού).
5. Κάντε κλικ στο OK για να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης.

 

Σημείωση:

Θα αλλάξει επίσης και ο κωδικός πρόσβασης στα Windows. Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να συνδεθείτε στα Windows με τον κωδικό σας να σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ενημερωμένο κωδικό. Αν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στα Windows από τον Πίνακα Ελέγχου, θα ενημερωθεί επίσης ο κωδικός που έχει εγγραφεί στο Computer Protection Management.

 

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης των Windows