Καταχώρηση νέου Δακτυλικού Αποτυπώματος

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε το System Settings και μεταβείτε στη σελίδα Fingerprint Management.
2. Επιλέξτε ένα από τα δάκτυλα που αναβοσβήνουν κάνοντας κλικ σε αυτό.
3. Θα δείτε έξι πλαίσια καταγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων, το δάκτυλο που πρέπει να εγγράψετε θα έχει κίτρινη επισήμανση. Πιέστε τα δάκτυλα σας στον αισθητήρα, ένα κάθε φορά. Αν το σύστημα ανιχνεύσει ένα κακό δείγμα δακτυλικού αποτυπώματος, θα σας ζητηθεί να ξαναπιέσετε το δάκτυλό σας.

       Acer Bio Protection 013.zoom60 Καταχώρηση νέου Δακτυλικού Αποτυπώματος

4. Η παραπάνω διαδικασία θα επαναληφθεί πολλές φορές εωσότου το σύστημα να έχει εισάγει αρκετά χαρακτηριστικά για το εν λόγω δακτυλικό αποτύπωμα. Η διαδικασία καταχώρησης θα ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα της καταχώρησης θα φανεί από το μεγάλο εικονίδιο στα δεξιά.

       Acer Bio Protection 014.zoom60 Καταχώρηση νέου Δακτυλικού Αποτυπώματος

5. Αν η διαδικασία καταχώρησης αποτύχει, θα ειδοποιηθείτε από έναν κόκκινο σταυρό. Η διαδικασία καταχώρησης θα επανεκκινήσει αυτόματα.

       Acer Bio Protection 015.zoom60 Καταχώρηση νέου Δακτυλικού Αποτυπώματος

6. Τελειώστε την καταχώρηση κάνοντας κλικ στο ΟΚ ή επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να καταχωρήσετε ένα άλλο δάκτυλο.
7. Μπορείτε επίσης να ματαιώσετε τη διαδικασία καταχώρησης κάνοντας κλικ στο κουμπί Acer Bio Protection 016 Καταχώρηση νέου Δακτυλικού Αποτυπώματος κατά τη διάρκεια της καταχώρησης.
8. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Acer Bio Protection 017 Καταχώρηση νέου Δακτυλικού Αποτυπώματος για ένα μικρό βίντεο εκμάθησης.

 

Καταχώρηση νέου Δακτυλικού Αποτυπώματος