Διαγραφή στοιχείου Password Bank

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε το System Settings και μεταβείτε στη σελίδα Password Bank Management. Θα δείτε μια λίστα όλων των στοιχείων Password Bank που έχετε καταγράψει.        
2. Κάντε δεξί κλικ πάνω σε ένα στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε Delete (Διαγραφή).
3. Κάντε κλικ στο OK ή στο Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

 

Διαγραφή στοιχείου Password Bank