Τροποποίηση στοιχείου Password Bank

Μετονομασία στοιχείου Password Bank:

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε το System Settings και μεταβείτε στη σελίδα Password Bank Management. Θα δείτε μια λίστα όλων των στοιχείων Password Bank που έχετε καταγράψει.
2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο και επιλέξτε Rename (Μετονομασία), για να τροποποιήσετε το όνομα.

 

 

Τροποποίηση στοιχείου Password Bank:

Λειτουργικές Διαδικασίες:

3. Ανοίξτε το System Settings και μεταβείτε στη σελίδα Password Bank Management. Θα δείτε μια λίστα όλων των στοιχείων Password Bank που έχετε καταγράψει.
4. Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο και επιλέξτε Content (Περιεχόμενο). Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Password Bank.
5. Θα δείτε πληροφορίες για το λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την συγκεκριμένη καταχώρηση Password Bank. Κάντε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία) για να αλλάξετε τα πεδία εισόδου. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ή Cancel (Ακύρωση) για να απορρίψετε τις αλλαγές.

 

Σημείωση:

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία), θα αποκαλυφθεί ο κωδικός πρόσβασής σας για να τον αλλάξετε. Να προχωρήσετε με προσοχή.

 

6. Πατήστε το κουμπί Launch (Εκκίνηση) για να εκκινήσετε τοποθεσία Web/εφαρμογή για να δοκιμάσετε αν η πληροφορίες του λογαριασμού σας είναι σωστές.

 

 

Τροποποίηση στοιχείου Password Bank