Εγκατάσταση/Κατάργηση

Το τμήμα αυτό περιγράφει τη διαδικασία εγκατάστασης, καθώς και τη διαδικασία ρύθμισης του πρώτου χρήστη.

Εγκατάσταση/Κατάργηση