Κατάργηση

Ακολουθείστε τις οδηγίες κατάργησης που ακολουθούν για να αφαιρέστε την εφαρμογή Acer Bio Protection από τον υπολογιστή σας.

 

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Μπορείτε να καταργήσετε το Acer Bio Protection από δύο θέσεις:
a. Από τη θέση Control Panel/Programs and Features (Πίνακας Ελέγχου/Προσθαφαίρεση προγραμμάτων), επιλέξτε Acer Bio Protection και επιλέξτε Uninstall/Change (Κατάργηση/Αλλαγή).
2. Αφού έχουν διαγραφεί όλα αρχεία, επιλέξτε Restart the computer now (Επανεκκίνηση του υπολογιστή τώρα) και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος). Ο υπολογιστής θα κάνει επανεκκίνηση και η κατάργηση θα ολοκληρωθεί.

 

Σημείωση:

Ο οδηγός προγράμματος οδήγησης της μονάδας δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν θα αφαιρεθεί όταν κάνετε κατάργηση της εφαρμογής Acer Bio Protection.

 

 

Κατάργηση