Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί το αρχείο βοήθειας της εφαρμογής Acer Bio Protection. Θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία εγκατάστασης και στις διαδικασίες δήλωσης του πρώτου σα; χρήστη για το πακέτο λογισμικού. Το έγγραφο διαθέτει επίσης επεξηγηματικές εικόνες για να σας καθοδηγήσει στον τρόπο χρήσης όλων των λειτουργιών του προϊόντος.

 

Σημείωση:

Οι φωτογραφίες και οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν αρχείο βοήθειας μπορεί να διαφέρουν στο πραγματικό προϊόν.

Εισαγωγή