Χρήση της εφαρμογής Acer Bio Protection

Αυτή η ενότητα θα σας διδάξει πως να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Acer Bio Protection, με παραδείγματα που δείχνουν τις λειτουργίες κατά τη χρήση.

 

Χρήση της εφαρμογής Acer Bio Protection