Πιστοποίηση

Το πλαίσιο διαλόγου Πιστοποίηση είναι το βασικό εργαλείο επιβεβαίωσης ταυτότητας. Το πλαίσιο διαλόγου θα σας εμφανιστεί σε πολλές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο System Settings, της εισόδου σε τοποθεσίες Web και σε εφαρμογές με το Password Bank, κλπ.

 

1. Όταν βλέπετε αυτόν το διάλογο πιέστε ένα από τα καταχωρημένα σας δάκτυλα. Τα καταχωρημένα σας δάκτυλα είναι αυτά που έχουν σημειωθεί με πράσινο.

Acer Bio Protection 038.zoom60 Πιστοποίηση

2. Θα εμφανιστεί ένας πράσινος κύκλος όταν πιστοποιηθείτε με επιτυχία.

       Acer Bio Protection 039.zoom60 Πιστοποίηση

3. Θα εμφανιστεί ένας κόκκινος σταυρός αν η πιστοποίηση σας αποτύχει.

       Acer Bio Protection 040.zoom60 Πιστοποίηση

Πιστοποίηση