(Προαιρετικό)  FingerNav

Η λειτουργία FingerNav χρησιμοποιεί τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για να εκτελεί λειτουργίες πλοήγησης για τα προγράμματα περιήγησης και τα έγγραφα. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της εφαρμογής Acer Bio Protection – FingerNav Management για το πώς να μεταβείτε στη λειτουργία FingerLaunch και να ρυθμίστε τις παραμέτρους της.

 

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε την αγαπημένη σας τοποθεσία Web ή έγγραφο.
2. Σιγουρευτείτε ότι το ενεργό παράθυρο είναι το έγγραφο/τοποθεσία Web με το οποίο θέλετε να δουλέψετε.
3. Μετακινήστε το δάκτυλό σας κάθετα ή οριζόντια μαζί με τον αισθητήρα αποτυπωμάτων για να κάνετε κύλιση πάνω και κάτω ή αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.
4. Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν συνεχούς κύλισης, περάστε το δάκτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον αισθητήρα και κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα. Η κύλιση στο παράθυρο θα συνεχίσει, μέχρι να σηκώσετε το δάκτυλό σας από τον αισθητήρα.

 

Σημείωση:

Όταν εμφανιστεί ένα συμβάν ελέγχου ταυτότητας, η λειτουργία κύλισης θα απενεργοποιηθεί προσωρινά καθώς ο αισθητήρας θα περιμένει το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

 

(Προαιρετικό) FingerNav