(Προαιρετικό)  Pre-Boot Authentication (PBA)

Αυτή η λειτουργία προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Μόνο οι χρήστες με δηλωμένα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να εκκινήσουν τον υπολογιστή.

 

Σημείωση:

Αν δεν έχετε ακόμη εγκαταστήσει το PBA, κάντε το ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην ενότητα Διαχείριση της εφαρμογής Acer Bio Protection – Computer Protection Management του παρόντος.

 

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε τον υπολογιστή. Το BIOS θα ξεκινήσει φτάνοντας στην οθόνη PBA.
2. Πιέστε το αποτύπωμά σας PBA. Ο υπολογιστής θα συνεχίσει με τη διαδικασία εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος.
3. Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Log on to Windows automatically after passing PBA (Αυτόματη σύνδεση στα Windows μετά το PBA) στο Computer Protection Management, θα συνδεθείτε αυτόματα στα Windows μετά την εκκίνηση.

 

(Προαιρετικό) Pre-Boot Authentication (PBA)