Εγκατάσταση του Password Bank για τοποθεσία Web / Εφαρμογή

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Password Bank στο System Settings Password Bank Management.
2. Ανοίξτε μια τοποθεσία Web / εφαρμογή ή μια δικτυακή τοποθεσία που απαιτεί πιστοποίηση και στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
3. Συμπληρώστε τα πεδία όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης και συνδεθείτε όπως θα κάνατε κανονικά. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Password Bank.
4. Αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε το όνομα στο πεδίο κειμένου.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Enroll (Δήλωση) για αποθήκευση, ή μπορείτε να ρυθμίσετε το Acer FingerLaunch για αυτό το στοιχείο του Password Bank (Τράπεζα κωδικών πρόσβασης) κάνοντας κλικ στο κουμπί Set up FingerLaunch (Ρύθμιση του FingerLaunch).

 

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να ορίσετε ένα στοιχείο Password Bank δικτυακής τοποθεσίας για το Acer FingerLaunch.

 

 

Εγκατάσταση του Password Bank για τοποθεσία Web / Εφαρμογή