Χρήση του Password Bank

Λειτουργικές Διαδικασίες:

1. Ανοίξτε την τοποθεσία Web / εφαρμογή ή τη δικτυακή τοποθεσία που έχετε εγγράψει με το Password Bank.
2. Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο Authentication (Πιστοποίηση).
3. Πιέστε το αποτύπωμά σας και θα συνδεθείτε αυτόματα.
4. Αν θέλετε να εγγράψετε ένα άλλο σύνολο πληροφοριών λογαριασμού για την ίδια τοποθεσία Web / εφαρμογή, κάντε κλικ στο Cancel (Ακύρωση) όταν εμφανιστεί το παράθυρο Authentication (Πιστοποίηση). Επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφτηκε στην ενότητα Εγκατάσταση του Password Bank για τοποθεσία Web / Εφαρμογή για να καταχωρήσετε ένα νέο στοιχείο Password Bank.
5. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε μια τοποθεσία Web ή θα ανοίξετε μια εφαρμογή που έχει εγγεγραμμένα δύο ή περισσότερα σύνολα Password Bank, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποιο από τα σύνολα Password Bank θα χρησιμοποιηθεί για σύνδεση αφού περάσετε τη διαδικασία πιστοποίησης.

 

Χρήση του Password Bank