Uuden Acer FingerLaunch -kohdan lisääminen

Voit määrätä muutamalla eri tavalla Acer FingerLaunch -kohteen sormeen.

Tapa 1:

Käyttötoimenpiteet:

1. Napsauta oikealla painikkeella tyhjää laatikkoa kirjatun sormen päältä ja valitse Add (Lisää).
2. Add (Lisää) -ikkuna tulee näyttöön. Valitse olemassa oleva Password Bank -kohta tai selaa tiedosto, pikakuvake tai suoritettava tiedosto.
3. Valmista asetus napsauttamalla OK.

 

Huomautus:

Jos napsautat kirjaamatonta sormea, sinua pyydetään kirjaamaan sormenjälki. Voit aloittaa kirjaamisprosessin tai peruuttaa sen.

 

Tapa 2:

Käyttötoimenpiteet:

1. Vedä olemassa oleva kohde Quick-Launch Arealta ja pudota se tyhjään laatikkoon kirjatun sormen päällä.

 

Huomautus:

1. Käyttäjä ei voi muuttaa tai lisätä esimääritettyä Yksittäistapahtumaa Pikakäynnistysalueelta.
2. Yhtä sormea kohti voi liittää vain yhden Yksittäistapahtuman Sormikäynnistys-kohteen. 

 

Tapa 3:

Käyttötoimenpiteet:

1. Vedä tiedosto, pikakuvake tai suoritettava tiedosto työpöydältä tai resurssienhallinnasta ja pudota se tyhjään laatikkoon kirjatun sormen yläpuolella.

 

Huomautus:

1. Jos vedä-ja-pudota-kohde on Yksittäistapahtuman Pikakäynnistysalueelta, sormen yläpuolella olevat kaksi muuta tyhjää ruutua eivät ole käytössä.
2. Et voi vetää kohdetta sormelle, jota ei ole kirjattu.

Uuden Acer FingerLaunch -kohdan lisääminen