(Optioneel) Pre-Boot Authentication (PBA)

Hier kunt u PBA instellen voor de beveiliging van uw computer op BIOS-niveau.

 

Gebruiksrichtlijnen:

1. Open System Settings en ga naar Computer Protection Management. Klik op het tabblad PBA.
Acer Bio Protection 026.zoom60 (Optioneel) Pre Boot Authentication (PBA)
2. Schakel het selectievakje Enable PBA (Pre-Boot Authentication) in om PBA in te schakelen. De selectievakjes boven de geregistreerde vingers worden ingeschakeld.
3. Als u geen supervisorwachtwoord en gebruikerswachtwoord hebt ingesteld voor de BIOS, wordt u gevraagd deze wachtwoorden in te stellen. Voer het gewenste wachtwoord in en klik op Next (Volgende).
4. Selecteer uw geregistreerde vingerafdrukken die voor PBA moeten worden gebruikt door de selectievakjes boven de vingers in te schakelen.
5. Klik op OK of Apply (Toepassen) om de instellingen op te slaan.

 

Opmerking:

Elke gebruiker kan maximaal twee vingers selecteren voor PBA.

 

6. Om uw PBA-vingerafdrukken te verwijderen, schakelt u de selectievakjes gewoon uit.

 

Opmerking:

Als de PBA-optie is ingeschakeld, zult u de laatste PBA-vingerafdruk niet kunnen uitschakelen. Het verwijderen van PBA-vingerafdrukken betekent NIET dat de geregistreerde vingerafdrukken worden verwijderd.

 

7. Klik op de knop Delete (Verwijderen) om de PBA-vingerafdrukken voor ALLE GEBRUIKERS op de computer te verwijderen. De PBA-functie wordt automatisch uitgeschakeld. U wordt gevraagd het supervisorwachtwoord voor de BIOS in te voeren.
8. Schakel Log on to Windows automatically after passing PBA (Automatisch aanmelden op Windows na gelukte PBA) als u het systeem wilt toestaan aan te melden op Windows met dezelfde vingerafdruk nadat de PBA is gelukt tijdens het opstarten

(Optioneel) Pre-Boot Authentication (PBA)