Een Acer FingerLaunch-item verwijderen

U kunt een Acer FingerLaunch-item wissen (en toch bewaren in het Quick-Launch Area) of u kunt het volledig verwijderen.

Gebruiksrichtlijnen:

1. Klik met de rechtermuisknop op een bestaand Acer FingerLaunch-item en selecteer Move to Quick-Launch Area (Verplaatsen naar snelstartgebied).
2. Het item wordt verplaatst naar het Quick-Launch Area. Als u dat wenst, kunt u dit item opnieuw gebruiken op een later tijdstip.
3. Om het item volledig te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een item in het Quick-Launch Area en selecteert u Delete (Verwijderen).

 

Opmerking:

De opties Log Off (Afmelden), Hibernate (Slaapstand), Shut Down (Afsluiten), Reminder (Herinnering) en System Settings (Systeeminstellingen) bevinden zich standaard in het Quick-Launch Area (Snelstartgebied). U kunt ze niet verwijderen. De System Settings (Systeeminstellingen) worden toegewezen aan de eerste en tweede vinger die standaard worden geregistreerd.

Een Acer FingerLaunch-item verwijderen