Een geregistreerde vingerafdruk verwijderen

Gebruiksrichtlijnen:

1. Open System Settings en ga naar Fingerprint Management.
2. Plaats uw muiscursor op een geregistreerde vinger (gemarkeerd met een groene cirkel).
3. De cursor  Acer Bio Protection 018 Een geregistreerde vingerafdruk verwijderen. verschijnt. Plaats de cursor op de bovenkant van de vinger en klik. Druk op OK om te bevestigen.
Acer Bio Protection 016 r.zoom60 Een geregistreerde vingerafdruk verwijderen
4. Herhaal het bovenstaande proces om door te gaan met het verwijderen van andere vingers. Klik op OK of Apply (Toepassen) om uw instellingen op te slaan wanneer u klaar bent.

Opmerking:

Wanneer u een geregistreerde vinger verwijdert, wordt ook elk item van Acer Finger Launch dat aan die vinger is toegewezen, verwijderd. Als PBA is ingeschakeld, zult u de laatste resterende PBA-vingerafdruk niet kunnen verwijderen.

Een geregistreerde vingerafdruk verwijderen