Een nieuwe vingerafdruk registreren

Gebruiksrichtlijnen:

1. Open System Settings en schakel naar de pagina Fingerprint Management.
2. Selecteer een knipperende vinger door erop te klikken.
3. U zult zes vakjes voor vingerafdrukopnamen zien. De vinger die u moet registreren wordt in het geel gemarkeerd. Veeg uw vingers een voor een over de sensor. Als het systeem een ongeldig vingerafdrukvoorbeeld detecteert, wordt u gevraagd uw vinger opnieuw te vegen.
Acer Bio Protection 013.zoom60 Een nieuwe vingerafdruk registreren
4. Dit proces wordt meerdere keren herhaald tot het systeem genoeg kenmerken voor de huidige vingerafdruk heeft vastgelegd. Als de registratie is gelukt, verschijnt een groot pictogram rechts van de vakjes voor de vingerafdrukopname.
Acer Bio Protection 014.zoom60 Een nieuwe vingerafdruk registreren
5. Als het registratieproces is mislukt, wordt dit aangegeven door een rood kruis en wordt u gevraagd het registratieproces te herhalen.
Acer Bio Protection 015.zoom60 Een nieuwe vingerafdruk registreren
6. Voltooi de registratie door op OK te klikken of herhaal de bovenstaande procedure om een andere vinger te registreren.
7. U kunt het registratieproces ook afbreken door tijdens de registratie op de knop Acer Bio Protection 016 Een nieuwe vingerafdruk registreren te klikken..
8. Als u nog niet kunt werken met de vingerafdruksensor, kunt u op de knop Acer Bio Protection 017 Een nieuwe vingerafdruk registreren klikken om een korte video met een zelfstudie weer te geven.

Een nieuwe vingerafdruk registreren