General Settings

De pagina General Settings bevat diverse instellingen voor de toepassing.

 

Gebruiksrichtlijnen:

1. Open System Settings en ga naar General Settings.
Acer Bio Protection 037.zoom60 General Settings
2. Schakel het selectievakje Enable icon in System Tray (Pictogram in systeemvak inschakelen) in om het systeemvakpictogram weer te geven (Standaard ingeschakeld). Schakel het selectievakje uit om het pictogram te verbergen.
3. Schakel het selectievakje Enable authentication sound effects (Geluidseffecten authenticatie inschakelen) om geluiden tijdens de authenticatie weer te geven (standaard ingeschakeld). Schakel het selectievakje uit om het geluid uit te schakelen.
4. Schakel het selectievakje Enable Password Bank (Password Bank inschakelen) om de Password Bank-functionaliteit in te schakelen. Schakel het selectievakje uit om de optie uit te schakelen.

 

Opmerking:

Wanneer u Password Bank uitschakelt, wordt het selectievakje Prompt me to save password (Mij vragen om wachtwoord op te slaan) uitgeschakeld. Password Bank zal u niet meer vragen automatisch aan te melden of wachtwoorden op te slaan.

 

5. Om Password Bank in staat te stellen verder naar de authenticatie te vragen, schakelt u het selectievakje Enable auto-login for websites already registered with Password Bank (Automatisch aanmelden voor websites die al met Password Bank zijn geregistreerd, inschakelen). Password Bank zal nog steeds vragen naar de authenticatie voor het automatisch aanmelden wanneer u een geregistreerde website/toepassing opnieuw bezoek.
6. Klik op OK of Apply (Toepassen) om de instellingen op te slaan.

General Settings