Een Password Bank-item bewerken

Een Password Bank-item hernoemen:

Gebruiksrichtlijnen:

1. Open System Settings en schakel naar de pagina Password Bank Management. U ziet een lijst van alle Password Bank-items die u hebt geregistreerd.
2. Klik met de rechtermuisknop op een item en selecteer Rename (Naam wijzigen) om de naam te bewerken.

 

Een Password Bank-item wijzigen:

Gebruiksrichtlijnen:

3. Open System Settings en schakel naar de pagina Password Bank Management. U ziet een lijst van alle Password Bank-items die u hebt geregistreerd.
4. Klik met de rechtermuisknop op een item en selecteer Content (Inhoud). Het dialoogvenster Password Bank wordt weergegeven.
5. U ziet uw accountinformatie, inclusief de gebruikersnaam- en wachtwoordvelden voor dit Password Bank-gegeven. Klik op de knop Edit (Bewerken) om de invoervelden te bewerken. Druk op OK om uw instellingen op te slaan of op Cancel (Annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

 

Opmerking:

Wanneer u op de knop Edit (Bewerken) klikt, wordt uw wachtwoord weergegeven zodat u het kunt bewerken. Ga voorzichtig te werk.

 

6. Druk op Launch (Start) om de website/toepassing te starten om te testen of uw accountinformatie correct is.

 

Een Password Bank-item bewerken