Restore

Met de functie Restore (Herstellen) kunt u Password Bank-items waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt, herstellen.

Gebruiksrichtlijnen:

1. Open System Settings en ga naar Password Bank Management.
2. Klik op Restore (Herstellen) om het dialoogvenster Restore (Herstellen) te openen.
Acer Bio Protection 036.zoom60 Restore
3. Bevestig de locatie van het herstelbestand. U kunt een locatie zoeken door op de knop … te klikken.
4. Geef het back-upwachtwoord op in het veld Password (Wachtwoord).
5. Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op Password hint (Wachtwoordtip) om de tip weer te geven.
6. Klik op Restore (Herstellen) om het bestand te herstellen.

Restore